top of page

WAAROM KATRIJK? 

Wij begeleiden financiële reorganisaties en liquidaties van ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf. Dit omvat zowel herstructurering van de bedrijfsactiviteiten en financiën als de financiering van dit proces. Daarnaast zet zij haar expertise in ten behoeve van overname en financiering van ondernemingen en het maken van strategische beslissingen.

 

Onderzoek toont aan dat veel faillissementen voorkomen kunnen worden door tijdig te reorganiseren. Door een uitgebreide inventarisatie van de onderneming wordt de oorzaak van het falen bekend. Katrijk aanvaardt pas een opdracht na afronding van deze inventarisatie. Vervolgens kunnen wij u snel resultaat leveren.

 

Katrijk beoogt voor alle belanghebbenden waarde te maximaliseren en schade te minimaliseren. Dit kan bereikt worden door positieve beïnvloeding van de mate waarin schaarse productiemiddelen beschikbaar zijn en blijven.

 

Onze organisatie beschikt over ervaren bedrijfseconomische, marketing- en fiscaal-juridische specialisten, die een oplossing adviseren en de implementatie daarvan begeleiden. Zij werken daarbij samen met de externe deskundigen van de onderneming.

 

Katrijk gaat hierbij objectief, resultaatgericht en zorgvuldig te werk, informeert belanghebbenden, herstelt het vertrouwen en zorgt voor acceptatie door alle belanghebbenden, wat resulteert in uw succesvolle reorganisatie.

the team

katrijk gaat objectief, resultaatgericht en zorgvuldig te werk  

VOOR U? 

De expertise van Katrijk kan ingezet worden voor elke onderneming die zich geplaatst ziet voor een financieel vraagstuk. De opdrachtportefeuille van Katrijk bestaat dan ook uit ondernemingen in het MKB die actief zijn in verschillende sectoren en branches.

bottom of page